Vážení návštěvníci letošních Dnů evropského filmu,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil u příležitosti konání dalšího ročníku tohoto jedinečného a oblíbeného filmového festivalu.

Hlavní město Praha je hrdým partnerem Dnů evropského filmu již řadu let a tato podpora bude trvat i nadále. Jeden z cílů festivalu, ukázat, že evropská myšlenka je užitečný a především životaschopný projekt, je totiž podle mě stejně důležitý jako samotná prezentace současné evropské kinematografie. A Praha jako kulturní metropole střední Evropy má samozřejmě velký zájem se na prezentaci evropské myšlenky podílet.

Při povrchním pohledu by se snad někdy mohlo zdát, že myšlenka evropské integrace v poslední době nefunguje. Není to ale pravda. Nejen existence podobných akcí jakými jsou Dny evropského filmu, ale především velký zájem o ně mě utvrzuje v přesvědčení, že jsme na správné cestě a jen v úzké spolupráci evropských států a národů je naše síla a budoucnost. Vždyť právě i díky ní mohou vznikat taková díla, jaká si můžeme na festivalu každoročně vychutnat.

Zdeněk Hřib

primátor hl. m. Prahy

 

Program

Informuji Česká televize Protišedi Respekt Aktuálně