Velvyslanectví a kulturní instituty – kontakty

BELGICKÉ VELVYSLANECTVÍ
Zastoupení vlámské vlády
Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1
T: +420 257 532 484
prague@flanders.cz, www.flanders.cz

FRANCOUZSKÝ INSTITUT
Štěpánská 35, P.O. Box 850, 111 21  Praha 1
T: +420 221 401 011, 221 401 028, facebook
ifp@ifp.cz, www.ifp.cz

GOETHE-INSTITUT
Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1
T: +420 221 962 233, facebook
infoprogramm@goethe.dewww.goethe.de/cesko

ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE
Šporkova 14, 118 00 Praha 1
T: +420 257 090 681, facebook
iicpraga@esteri.it, www.iicpraga.esteri.it

MAĎARSKÝ INSTITUT PRAHA
Rytířská 25-27, 110 00 Praha 1
T: +420 224222 424-5, facebook
info@hunginst.cz, www.hunginst.cz

POLSKÝ INSTITUT V PRAZE
Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1
T: +420 220 410 410facebook
praga@instytutpolski.org, www.polskyinstitut.cz

PORTUGALSKÉ VELVYSLANECTVÍ V PRAZE
Na Zátorce 10, 160 00 Prague 6
Pevnostní 9, 162 00 Praha 6
T: +420 257 311 230-1, webfacebook
praga.embassy@mne.pt

PORTUGALSKÉ CENTRUM V PRAZE
Josefská 6, 118 00, Praha 1
T: +420 222 514 107, facebook
https://institutocamoes-praga.cz

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
T: +420 257 090 589, facebook
info@rkfpraha.cz, www.rkfpraha.cz

SLOVENSKÝ INSTITUT V PRAZE
Náměstí Republiky 3, 110 00 Praha 1
T: +420 224 948 135, facebook
si.prague@mzv.sk web

ŠVÝCARSKÉ VELVYSLANECTVÍ
Pevnostní 7, 162 01 Praha 6
T: +420 220 400 611, web
pra.vertretung@eda.admin.ch

VELVYSLANECTVÍ DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Maltézské nám. 5, 118 01 Praha 1
T: +420 257 111 900facebook
prgamb@um.dk, http://tjekkiet.um.dk/cs

VELVYSLANECTVÍ CHORVATSKÉ REPUBLIKY
V Průhledu 9, 162 00 Praha 6
T: +420 235 090 801, web
croemb.praha@mvep.hr

VELVYSLANECTVÍ IRSKA
Tržiště 13, 118 00 Praha 1
T: +420 257 011 280, facebook
pragueembassy@dfa.ie, www.embassyofireland.cz

VELVYSLANECTVÍ LOTYŠSKÉ REPUBLIKY
Hradešínská 1022/3, 101 00 Praha 10-Vinohrady
T:+420 255 700 881, facebook
embassy.czech@mfa.gov.lv

VELVYSLANECTVÍ LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ
Apolinářská 9, 128 00 Praha 2
T: +420 257 181 800, web
Prague.Amb@mae.etat.lu

VELVYSLANECTVÍ NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Gotthardská 6/27, 160 00 Praha 6
T: +420 233 015 200, facebook
pra-pcz@minbuza.nl, www.netherlandsworldwide.nl

VELVYSLANECTVÍ NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Hellichova 1, 118 00 Praha 1-Malá Strana, Česká republika
T: +420 257 111 500facebook
emb.prague@mfa.no, https://www.norway.no/Czech-Republic

VELVYSLANECTVÍ ŘECKÉ REPUBLIKY
Na Ořechovce 19, 16200 Praha 6
T:  +420 222 250 958, F:  +420 222 253 686
gremb.pra@mfa.grwww.mfa.gr/prague

VELVYSLANECTVÍ ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Badeniho 4, 170 00 Praha 7
T: +420 233 097 211, facebook
emb.praga.ofc@maec.es, www.exteriores.gob.es/embajadas/praga

VELVYSLANECTVÍ ŠVÉDSKA
Úvoz 13 – Hradčany, P.O.Box 35, 160 12 Praha 612
T: +420 220 313 200, facebook
ambassaden.prag@gov.se, www.swedenabroad.se/en/embassies/czech-republic-prague

Program

Informuji Česká televize Protišedi Respekt Aktuálně