K věci - Možnost volby

 

Tradiční sekce K věci se zaměřuje na téma voleb a mediálního obrazu politického dění. Ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice jsme vybrali dokumenty i hrané filmy, které reflektují dynamicky se měnící mediální a online svět, v němž je možné upravovat odraz reality a ovlivňovat výsledky voleb. Vybrané filmy rovněž ukazují dopady velkých politických kroků na obyčejné lidi.  

Program

Informuji Česká televize Protišedi Respekt Aktuálně