Milí příznivci kvalitních evropských filmů,

v dubnu máme už po 26. možnost volit mezi 40 nejlepšími současnými filmy „Made in Europe“, tedy filmy, které jsou výsledkem spolupráce na evropské úrovni, byly vymyšleny a spatřily světlo světa v Evropě, a to často za podpory jednotlivých států, soukromých investorů a programu MEDIA.

Zastoupení Evropské komise v České republice je hrdým a dlouholetým partnerem tohoto jedinečného festivalu, jehož oblíbenost rok od roku stoupá, což mě osobně velice těší.

Rok 2019 je významným rokem, kdy si jako Češi připomínáme, že již 30 let máme možnost volby, že již 20 let jsme dobrovolně součástí NATO a že jsme se před 15 lety svobodně rozhodli stát se součástí EU.

V květnu, konkrétně 24. a 25. května, budeme mít opět možnost zvolit si své zástupce do Evropského parlamentu. A že jde o volbu klíčovou, potvrzuje společenský vývoj napříč Evropou. Tentokrát už nestačí jen čekat a doufat, že „to nějak dopadne“. Tentokrát máme v rukou naši budoucnost a budoucnost našich dětí.

Proto jsme taky naši letošní sekci „K věci“ vybavili podtitulem „Možnost volby“ a zaměřili se na dynamicky se měnící mediální obraz politického dění a na téma voleb nejen v současnosti, ale i v minulosti.

Doufám, že možnosti, které nám nabízí nejen program festivalu, ale hlavně programy kandidátů do Evropského parlamentu, pečlivě zvážíme a využijeme možnost volby, kterou máme již 30 let.

Přeji vám šťastnou volbu a to nejen v rámci festivalu,

Dana Kovaříková

vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice

 

Program

Informuji Česká televize Protišedi Respekt Aktuálně